Cúrsaí Leibhéal 5 & 6

Tá tú anseo:

D'fhorbair SOLAS, an tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna www.fetchcourses.ie Mol an Chúrsa Breisoideachais agus Oiliúna i gcomhpháirtíocht le BOO chun bunachar sonraí cuardaigh a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí chun cabhrú leo an cúrsa ceart a aimsiú dóibh.

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann - Government of Ireland
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas