Campais agus Ionaid

Tá tú anseo:

Tá Campais agus Ionaid ainmnithe ag Coláiste FET Chorcaí, ag brath ar an gcineál soláthair atá á thairiscint sna háiteanna sin.  Is iad seo a leanas na héagsúlachtaí Campais agus Ionaid:

  • Campais Bhreisoideachais
  • Ionad Oiliúna
  • Ionad Oiliúna Fáilteachais
  • Ionad na nEolaíochtaí Beatha
  • Ionaid Oideachais Aosaigh agus Pobail
  • Ionaid Ógtheagmhála
  • Ionad Oideachais na bPríosún
Mionsamhail ár gCampais

Ár gCampais

Tá Campais agus Ionaid ainmnithe ag Coláiste FET Chorcaí, ag brath ar an gcineál soláthair atá á thairiscint sna háiteanna sin.

Ár nIonaid

Ár nIonaid

Tá dhá Ionad Déag Ógtheagmhála ag Coláiste FET Chorcaí atá ag feidhmiú faoina choimirce ar fud chathair agus chontae Chorcaí.

Suíomhanna an Ionaid

Léarscáil Suímh do Champais agus Ionaid FET Choláiste Chorcaí faoi shainchúram BOO Chorcaí

Cliceáil ar an léarscáil chun féachaint ar léarscáil idirghníomhach google de shuíomhanna atá faoi shainchúram Bhord Oideachais & Oiliúna Chorcaí. Is féidir leat zúmáil isteach/amach chun áiteanna éagsúla a fheiceáil i gceantar ar leith.

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann - Government of Ireland
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas