Coláiste FET Chorcaí – Ár gCúrsaí

Tá tú anseo:

Cuireann Coláiste FET Chorcaí, trína champais agus ionaid éagsúla, réimse leathan cúrsaí lánaimseartha ar fáil. Ullmhaíonn na cúrsaí seo, go ginearálta ag leibhéil 4, 5 nó 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC), rannpháirtithe le haghaidh iontrála i saol na hoibre, trí na scileanna, na hinniúlachtaí agus an t-eolas a shainaithnítear le comhpháirtithe gnó agus tionscail a shealbhú, nó chun dul ar aghaidh chuig staidéar breise, laistigh de Choláiste FET Chorcaí nó in institiúidí Ardoideachais, in Éirinn agus thar lear.

Mionsamhail d'Fhoghlaimeoirí FET

Cúrsaí Lánaimseartha

Mionsamhail d'Oideachas Pobail Aosach FET

Cúrsaí Páirtaimseartha

Mionsamhail Printíseachtaí FET

Printíseachtaí

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann - Government of Ireland
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas