Coláiste FET Chorcaí – Seirbhís Breisoideachais agus Oiliúna Chorcaí

Is é Coláiste FET Chorcaí an fhéiniúlacht nua spreagúil do Sheirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna BOO Chorcaí.

D'fhonn a uaillmhian a bhaint amach maidir lena chinntiú go bhfuil " conair ann do gach foghlaimeoir" trí BOO Chorcaí, agus chun freastal ar riachtanais forbartha agus athraitheacha foghlaimeoirí agus an bheartais Náisiúnta um Bhreisoideachas agus Oiliúint, tá tús curtha ag BOO Chorcaí lena sheirbhísí FET a athmhúnlú, chun eintiteas comhtháite amháin a chruthú, Coláiste FET Chorcaí,  áit a gcuirtear feabhas ar dheiseanna rochtana, conairí, tacaíochtaí foghlaimeora agus ina gcuirtear na cúrsaí, na cláir agus na heispéiris a theastaíonn uathu ar fáil d'fhoghlaimeoirí le haghaidh forbairt phearsanta, ullmhú chun dul isteach i saol na hoibre agus/nó dul ar aghaidh chuig staidéir bhreise.

Campas Bhóthar na Trá Móire

Campas Bhóthar na Trá Móire

Campas Oileán Morrison

Campas Oileán Morrison

Campas Shráid Dhúglais

Campas Shráid Dhúglais

Campas Mhala

Campas Mhala

Campas Chionn tSáile

Campas Chionn tSáile

Foirgneamh Champas Bhaile an Easpaig

Campas Bhaile an Easpaig

Mionsamhail d'Fhoghlaimeoirí FET

Ár gCúrsaí

Mionsamhail Printíseachtaí FET

D'Fhoghlaimeoirí

Mionsamhail Fostóirí FET BOO Chorcaí

D'Fhostóirí

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann - Government of Ireland
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas